• 20220111_184605.jpg
 • IMG_20190305_131336.jpg
 • DSC_0525.jpg
 • EHa7vBDMQHedqs9Jj0SoRA.jpg
 • DSCN1152.jpg
 • IMG_1777.jpg
 • SAM_0007.JPG
 • d6SzI6VPTRqsXltU94XK2A.jpg
 • DSC03078.JPG
 • SAM_0030.JPG
 • SAM_0015.JPG
 • IMG_9887.JPG
 • poli.jpg
 • 20181205_090125.jpg
 • SAM_0042.JPG
 • Jgq41ZjT46Q8H1DIQWa7A.jpg
 • SAM_0034.JPG
 • blaa.jpg
 • RepD9V6TxyG65wsuwj8g.jpg
 • SAM_0004 (2).JPG

Wydarzenia od 1937r. do 2023r.

1937

- 1 września - oddanie do użytku budynku szkoły

- nadanie szkole imienia Wincentego Janasa i numeru 1

- pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Ryszard Sprus

 

1939

- szkoła i Ruda w wyniku wybuchu II wojny światowej dostała się pod okupację

niemiecką

- szkoła polska im. Wincentego Janasa zamieniona zostaje w szkołę niemiecką

 

1939 – 1945

- w czasie okupacji niemieckiej większość wyposażenia, akta szkolne

i dokumenty albo wywieziono, albo zniszczono

- bezpowrotnie zaginął przedwojenny sztandar szkolny

 

1945

- ponowne otwarcie szkoły

- kierownikiem szkoły ponownie zostaje Ryszard Sprus

 

1946

- kierownikiem szkoły zostaje Adam Moskal

- pierwsza powojenna wywiadówka

- pierwsza wycieczka szkolna

- zaczęto odtwarzać bibliotekę szkolną

 

1947

- posadzenie lip przy chodniku frontowym szkoły

 

1948

- przekształcenie szkoły w szkołę siedmioklasową

 

1949

- kierownikiem szkoły zostaje Józef Chmura

 

1950

- nadanie szkole statusu szkoły świeckiej przy jednoczesnej zmianie nazwy

szkoły na Szkołę TPD ( Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

 

1953

- kierownikiem szkoły zostaje Alicja Chmura

 

1955

- w szkole zorganizowano wystawę 10 – lecia prezentującą dorobek rudzkich

szkół

 

1956

- silne mrozy powodują w lutym dodatkową przerwę w nauce

 

1957

- wprowadzenie nauki religii do szkół jako przedmiotu nadobowiązkowego

- zakończenie działalności szkoły świeckiej i przywrócenie dawnej nazwy Szkoły

Podstawowej nr 1 im. Wincentego Janasa

 

1958

- odsłonięcie pomnika Wincentego Janasa zniszczonego podczas okupacji

niemieckiej

 

1959

- szkoła staje się ponownie szkołą świecką bez dodatkowych godzin religii

- nowa numeracja szkoły – nr 28

 

1961

- uczniom szkoły zapewniono opiekę medyczną lekarza i higienistki

 

1962

- zorganizowanie douczania uczniów słabych a rokujących promocję

 

1963

- zakładem opiekuńczym szkoły staje się Biuro Transportu Przemysłu

Węglowego

 

1965

- pierwsze „ślubowanie” uczniów

 

1966

- obchody 45 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w ramach uroczystości

1000 – lecia Polski

 

1967

- kierownikiem szkoły zostaje ponownie Józef Chmura

 

1969

- kierownikiem szkoły zostaje Łucja Maśnica

- założenie „Złotej Księgi” wybitnych uczniów

 

1970

- wprowadzono indywidualną odznakę dla uczniów za osiągnięcia w nauce

i pracę społeczną „Wzorowy Uczeń”

 

1972

- przejęcie części uczniów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 29

- wchodzi w życie „Karta praw i obowiązków nauczyciela”

 

1973

- podział społeczności szkolnej na 3 grupy wiekowe:

I grupa – „Pacholęta” – kl. I, II, III

II grupa – „Sztubacy” – kl. IV, V

III grupa – „Żacy” – kl. VI, VII, VIII

 

1975

- wprowadzenie Kodeksu Ucznia

 

1976

- przejęcie majątku i uczniów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 31

 

1977

- ustanowiono indywidualną odznakę dla uczniów za wyniki w nauce i pracy

społecznej „Srebrna Tarcza”

- ustanowienie szkolnego Dnia Patrona w dniu 28 stycznia – w rocznicę urodzin

Wincentego Janasa

 

1978

- wprowadzenie od klas pierwszych 10 – letniej szkoły średniej

- przejęcie działalności Szkoły Wieczorowej dla Pracujących

 

1979

- każdy uczeń klasy I otrzymuje książeczkę SKO (Szkolnej Kasy Oszczędności)

z wkładem 5 zł, ufundowanym przez Komitet Rodzicielski

 

1980

- wkład na książeczce SKO dla uczniów klas pierwszych wynosi już 7 zł („mam

7 lat”)

- część nauczycieli wstępuje do NSZZ Solidarność

 

1981

- soboty w oświacie są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

1982

- przeprowadzenie remontu kapitalnego szkoły

 

1984

- nawiązanie współpracy z miejskimi klubami sportowymi

 

1985

- w maju Spółdzielnia Uczniowska otrzymuje swoje pomieszczenie na II piętrze

 

1986

- dyrektorem szkoły zostaje Kazimiera Kańtoch

 

1988

- uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Wincentego Janasa

 

1989

- remont frontonu szkoły i korytarza na parterze

 

1990

- do szkoły powraca nauka religii

 

1991

- oprócz języka rosyjskiego w szkole rozpoczęto nauczanie języka niemieckiego

 

1992

- dla nie tylko mocnych duchem ale również „słabych” siłą, uruchomiono

profesjonalnie wyposażoną siłownię

 

1993

- dyrektorem szkoły zostaje Karina Fijałkowska

- wprowadzenie do nauczania drugiego języka obcego – języka angielskiego

 

1994

- uroczyste otwarcie auli szkolnej

 

1995

- w szkole zatrudniono pedagoga szkolnego

- na przyszkolnym skwerku powstaje sportowy tor przeszkód

 

 

1996

- zradiofonizowanie szkoły

 

1997

- oddanie do użytku i wyposażenie w pomoce naukowe pomieszczenia do zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

- na małym boisku sportowym położono nową nawierzchnię

 

1998

- 20 stycznia – obchody 60 – lecia szkoły w przededniu Dnia Patrona Szkoły

 

1999

- utworzenie Gimnazjum nr 2

- szkoła ma pracownię z dostępem do Internetu

- rozpoczęcie działalności Koła Miłośników Ziemi Górnośląskiej

 

2000

- utworzenie pierwszego w mieście Międzyszkolnego Klubu Europejskiego

 

2001

- impreza środowiskowa „Kolędowanie u Janasa” – młodzież z Międzyszkolnego

Klubu Europejskiego śpiewa kolędy w języku polskim, niemieckim, angielskim,

francuskim; kolędowaniu towarzyszy unikatowa wystawa kartek świątecznych

całego świata

 

2002

- pierwszy egzamin gimnazjalny

- naukę w Gimnazjum nr 2 kończą pierwsi absolwenci

- otwarcie Szkolnego Klubu Zainteresowań

 

2003

- hrabia Valentin von Ballestrem koresponduje z młodzieżą działającą

w Międzyszkolnym Klubie Europejskim, przesyła pamiątkowe zdjęcia

z rodzinnego albumu

- uczniowie szkoły organizują „Młodzieżowe Euroreferendum” dla wszystkich

gimnazjów w Rudzie Śląskiej

- w szkole powstaje druga salka do zajęć wychowania fizycznego

 

2004

- Szkołę Podstawową nr 28 im. Wincentego Janasa kończą ostatni absolwenci,

szkoła ulega wygaśnięciu

- w budynku szkolnym działa już tylko Gimnazjum nr 2

 

2005

- kolejna z rzędu impreza integrująca środowisko „Kolędowanie u Janasa”

- w szkole zorganizowano kiermasz świąteczny

 

2006

- kapitalny remont i przebudowa, modernizacja pomieszczeń jadalni, kuchni,

pokoju nauczycielskiego

 

2007

- I edycja konkursu wojewódzkiego „Wędrówki matematyczne po Unii

Europejskiej”, który był skierowany do wszystkich Gimnazjów nr 2 w

województwie śląskim

 

2008

- 15 maja - Gimnazjum nr 2 przekazano i poświęcono sztandar oraz nadano imię

Wincentego Janasa, wśród gości byli m.in. Prezydent Miasta Ruda Śląska

p. Andrzej Stania i hrabia Nikolaus von Ballestrem

 

2009

- otwarto i poświęcono nowy kompleks sportowo – rekreacyjny, który powstał

na miejscu szkolnego placu i boiska

 

2010

- uczniowie i nauczyciele wzięli udział w apelu oraz mszy żałobnej w związku

z tragiczną katastrofą pod Smoleńskiem z dn. 10 kwietnia 2010r.

 

2011

- w szkole zorganizowano Konkurs Międzygimnazjalny „Z Rudą po naszymu do

Unii Europejskiej”

 

2012

- w marcu w Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa przeprowadzono

ewaluację – panie wizytatorki sprawdzały w czym jesteśmy dobrzy, a nad czym

musimy jeszcze popracować

- przeprowadzono konkurs wojewódzki „Górnośląskie Dwójki do Unii

Europejskiej” dla ośmiu śląskich gimnazjów nr 2

  

2013

- 13 kwietnia – „Po naszymu idziemy ku Europie” – konkurs z okazji Europejskiego Roku Obywateli pod

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska i Dyrektora Kuratorium Oświaty z udziałem 14 drużyn –

m.in. radnych miasta, Parafii św. Józefa, Rad Rodziców: SP 3 , SP 41, Gimnazjum nr 1 oraz naszej szkoły a także

rudzkiego PTTK, mieszkańców Rudy i przyjaciół szkoły. Zwyciężyła Drużyna Radnych przed Drużyną Parafii i

Drużyną Rady Rodziców SP 3. Konkurs służył integracji środowiska lokalnego, propagowaniu postaw

prospołecznych a przede wszystkim dobrej zabawie

 

2014

- maj – „Romeo i Julia po Śląsku” – przedstawienie zrealizowane przez uczniów naszej szkoły cieszyło się

ogromnym powodzeniem nie tylko wśród uczniów ale i rodziców. Spektakl został obejrzany również przez

uczniów klas szóstych z SP 3 i SP 41. Brawa były długie …

 

- 17 czerwca – szkołę odwiedził jej absolwent - ksiądz Andrzej Lisiak, który podzielił się z uczniami swoimi

szkolnymi wspomnieniami oraz opowieściami z życia kleryka, seminarzysty i zakonnika

 

-23-24-25 czerwca – grupa 31 uczniów klas trzecich wraz ze swymi wychowawcami wyjechała na wycieczkę –

komers do ośrodka wypoczynkowego w Koszęcinie. Wśród licznych atrakcji najlepiej wspominano chodzenie po

żarze z ogniska, chodzenie po stłuczonym szkle, wycieczkę do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, leśne

powietrze i dyskotekę do świtu

 

- wrzesień – po raz pierwszy w dziejach gimnazjum utworzono profile klas pierwszych:

- dziennikarsko-teatralny dla klasy I a

- przyrodniczo-turystyczny dla klasy I b

- mistrzowski - dla klasy I c utalentowanej sportowo

 

 

2015

1 kwietnia – w szkolnej auli odbyło się przedstawienie w języku angielskim

„Czarnoksiężnik z krainy Oz”

 

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Szkolny Dzień Sportu

uświetnił przelot motolotni,

której pilot zrzucał na szkolne boisko całe mnóstwo cukierków

 

wrzesień – Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało darmowe

komplety podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjum

za 250 zł oraz 25 zł na ćwiczenia,

podręczniki te mają być przechodnie i mają służyć kolejnym rocznikom uczniów

 

listopad – w ostatnich dniach tego miesiąca dobiegł końca remont szkoły,

w trakcie prac remontowych ocieplono budynek szkoły, wymieniono całą instalację CO,

wymieniono większość okien i oświetlenia,

na klatce schodowej wstawiono nowe okna

nawiązujące do oryginału z czasu początku szkoły,

wartość prac wyceniono na ponad 14 milionów złotych,

szkoła stała się ładna i ciepła…

 

2016

21 stycznia – w dniu święta patrona szkoły – 125 rocznicy urodzin Wincentego Janasa

nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali

marszobieg „Szlakiem Wincentego Janasa”,

w trakcie którego uczniowie w nim uczestniczący pokonali dystans 7 km

zatrzymując się w miejscach związanych z patronem naszej szkoły

 

10 lutego – w naszej szkole pojawiły się pierwsze szafki dla uczniów,

estetyczne, metalowe, zamykane na klucz,

które będą zastępować dotychczasową szatnię z wieszakami i numerkami

 

21 marca – w szkole miał miejsce „Dzień Śląski”

W trakcie którego wyeksponowano plakaty, ustawiono stoiska ze smakołykami,

śpiewano śląskie piosenki, poza tym była wystawa książek o Śląsku i po Śląsku,

zwieńczeniem było spotkanie z Marianem Makulą – śląskim satyrykiem, artystą estradowym, autorem książek, wierszy i ponad 100 piosenek

 

1 czerwca – odbyła się oficjalna premiera „Hamleta” w śląskiej godce,

już drugi raz w naszej szkole została wystawiona sztuka Wiliama Szekspira

 

27 czerwca – w pierwszy dzień wakacji – Anna Zalewska, minister edukacji narodowej

przedstawiła szczegóły projektu zmian w systemie edukacji,

od roku 2017 będzie obowiązywać 8-letnia szkoła podstawowa,

tym samym zdecydowano się na likwidację gimnazjów

 

 

14 grudnia – Sejm RP uchwalił ustawę Prawo oświatowe,

dotyczącą zmian od roku szkolnego 2017/2018,

rozpoczynającą stopniowe wygaszanie gimnazjów,

do których nie będzie już prowadzona rekrutacja,

od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonowały

 

2017

16 lutego – Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego,

Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej przekształci się

w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 28,

która rozpocznie swą działalność 1 września 2017 r.

 

31 marca – w naszej szkole odbył się strajk szkolny,

Który zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego,

strajkującym zależy na edukacji i przyszłości swego zawodu, a zwłaszcza na gwarancji zatrudnienia w związku z planowaną likwidacją gimnazjów

 

15 maja – szkołę odwiedził August Jakubik, ultramaratończyk,

rekordzista Polski w biegu 48-godzinnym, prezes KRSTKKF „Jastrząb” Ruda Śląska,

członek klubu TL „Pogoń”, współorganizator i promotor wielu imprez biegowych w Polsce

 

1 września – powstała Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa

w miejsce Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa,

które przestało istnieć z końcem roku szkolnego 2016/2017

 

29 września – uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie

 

23 listopada – odbyła się impreza „Wieczór z gwiazdami”,

warsztaty laboratoryjne, pokaz doświadczeń fizyko-chemicznych oraz pokazy w mobilnym planetarium „Orbitek”

 

14 grudnia – odbyły się obchody 80-tych urodzin szkoły,

uroczystość uświetnili zaproszeni znamienici goście oraz przyjaciele szkoły, absolwenci,

byli pracownicy, przedstawiciele rodziców, delegacje klas

oraz przedstawiciele mediów

 

2018

24 stycznia – odbyło się spotkanie z rycerzami,

przedstawicielami Bractwa Rycerskiego Chorągwi Rycerstwa Ziemi Śląskiej z Rudy Śląskiej,

żywa lekcja historii połączona z prezentacją strojów, broni i pokazami walk

 

26 maja – odbył się bieg „80 km na 80 lat szkoły”, kończący obchody 80-lecia naszej szkoły,

20 sztafet po 5 osób dało 100 okrążeń po 800 m, wśród uczestników biegu byli m.in. przedstawiciele urzędu miasta, radni, sportowcy Górnika Zabrze, rodzice, uczniowie i absolwenci szkoły

 

7 czerwca – zorganizowano piknik rodzinny „Rodzinne poty za płoty”

w którym uczestniczyli uczniowie oraz ich najbliżsi – rodzice, rodzeństwo,

było wiele konkurencji, wspaniała rywalizacja całych rodzin, sporo zabawy i radości

 

27 czerwca – odbyło się szkolenie grona pedagogicznego przez przedstawicieli firmy VULCAN związane z planowanym wprowadzeniem w naszej szkole dziennika elektronicznego

 

3 września – wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny,

który docelowo ma zastąpić dotychczas stosowane papierowe dzienniki klasowe

 

15 października – w szkole odbyły się warsztaty z programowania i kodowania

dla uczniów klas pierwszych, drugich, czwartej i piątych,

w programie było m.in. programowanie robota Photon, cyfrowy Ozobot,

programowanie w ruchu, mistrz mnożenia,

CODE WEEK to święto kodowania i czas radosnej nauki programowania

 

9 listopada – uroczyście obchodzono 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,

na boisku szkolnym dokładnie o godz. 11.11 odśpiewano hymn państwowy

oraz utworzono „żywą flagę”

 

22 listopada – w szkole odbył się wieczór poetycki „Kocham Cię, Polsko!”,

podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje rozliczne talenty wokalne, taneczne, recytatorskie a także plastyczne,

otwarto też wystawę „Rodzinne pamiątki z okresu II RP”

 

2019
24.01. Odbył się wieczór z bajką i filmem lat 80 i filmem współczesnym
20.03. Uczennice klas 8 udały się do Poradni Genom na prelekcję dotyczącą profilaktyki nowotworowej
26.03. Odbył się I Szkolny Turniej Szachowy "Złapmy Lwa"
10.04.-12.04. Pierwsze po reformie Egzaminy Ósmoklasisty oraz Egzaminy Gimnazjalne
17.10. Uczniowie klas 1-3 obchodzili Dzień Kodowania w ramach Code Week 2019
21.10. Uczniowie klas 6 odwiedzili Politechnikę Śląską, gdzie wzięli udział w warsztatach.
25.03. Początek zdalnego nauczania w związku z wybuchem pandemii Covid-19.
26.10. Klasy 4-8 w całej Polsce ponownie przechodzą w tryb zdalnej nauki
 
2020
21.01. Uczniowie klas 7 zakończyli serię próbnych egzaminów. Dobrze jest wcześniej wiedzieć nad czym jeszcze trzeba popracować
17.03. Remont zaplecza sali fizycznej - powstaje tam nowoczesna pracownia robotyki.
22.03. I znowu nauka online zawitała do naszych progów. Nabieramy doświadczenia w uczeniu na odległość.
17.05. Nareszcie wszyscy uczniowie znowu uczą się stacjonarnie, przez najbliższe 2 tygodnie w formie hybrydowej, ale jednak już wracamy do osobistych kontaktów.
 
 
2021
04.01. Po raz pierwszy w historii ferie zimowe odbywamy w tym samym terminie w całym kraju
01.06. Międzynarodowy Dzień Dziecka to w tym roku również dzień otwarcia pracowni kodowania i programowania.
01.10. Uroczyste pasowanie na ucznia - Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie.
05.10. W szkole ruszył projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką
20.10. Uczniowie klasy 7a uczestniczyli w warsztatach kulinarnych
10.11. Po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji Szkoła do Hymnu"
 
2022
11.01. Na zaproszenie Pana Posła Marka Wesołego uczniowie naszej szkoły odwiedzili Warszawę i zawitali do Sejmu.
04.03. Organizujemy pomoc dla mieszkańców Ukrainy - Samorząd Szkolny włączył się w akcję Młodzieżowej Rady Miasta i wspólnie pomagamy mieszkańcom objętego wojną kraju.
08.04. Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta, Vanessa Żur, uczestniczyła w warsztatach "Młodzi w polityce".
08.06. W ramach akcji "Rowerem po Rudzie" odbyły się prelekcje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
24.06. Zakończenie roku szkolnego - tym razem bardzo wyjątkowe, gdyż swoją przygodę ze szkołą kończy pani dyrektor Karina Fijałkowska - przed nią zasłużona emeryturę.
 
2023
01.09. Nowy rok szkolny pod kierownictwem nowej dyrektor pani Katarzyny Woszek.
02.09. Otwarcie nowej pracowni "Laboratorium Przyszłości
24.10. Otwarcie "LEGO Zone", gdzie realizowany jest program "Rozwój Ego przez LEGO".
 

11.01. Bezpieczeństwo podczas ferii jest sprawą bardzo istotną. Podczas apelu zostały przypomniane najważniejsze zasady a uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie plakaty.

12.01. Najmłodsi uczniowie bawią się na balu karnawałowym.

14.02. Samorząd Uczniowski we współpracy ze świetlicą i biblioteką przygotował wspaniałe Walentynki. Oprócz tradycyjnej poczty walentynkowej były różnorodne konkursy i zabawy, a po południu odbyło się karaoke.

03.03 Uczniowie szkoły biorą udział w warsztatach o Unii Europejskiej z Sophie - wolontariuszką z Niemiec.

09.03 Klasy 5 odwiedzają Filharmonię Zabrzańską.

14.03 Z okazji Dnia Liczby Pi w szkole zorganizowana została wystawa liczby Pi, a uczniowie klasy 8 reprezentowali szkołę w konkursie "Pi spotyka Kopernika".

21.03 Dzień bez plecaka - kolejny już raz nasi uczniowie wykazują się pomysłowością w niestandardowym pakowaniu do szkoły.

03.04. W szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się na apelu przygotowanym przez Panie ze świetlicy, a wielu naszych uczniów, w geście solidarności i wsparcia osób ze spektrum autyzmu ubrało się na niebiesko.

13.04. Nasi ósmoklasiści powoli szykują się do jej podjęcia. A żeby było im łatwiej odwiedzili już Giełdę Szkół oraz uczestniczyli w zajęciach dotyczących wyboru kariery zawodowej zorganizowanych przez Urząd Pracy. Tu mogli z bliska przyjrzeć się pracy rzemieślników. W zajęciach tych arkana swojej pracy prezentowali lokalni rzemieślnicy - między innymi p. Kuś, p. Jakubiec, p. Poloczek

14.04. Święto Chrztu Polski ustanowiono stosunkowo niedawno a w naszej szkole uczciliśmy je dziś wyjątkowo uroczyście. Wszyscy uczniowie przyszli w odświętnych strojach i wspólnie wzięliśmy udział w niesamowitej lekcji historii przygotowanej przez panie Szmajntę, Widuch i Karaś .

19.04. W tym roku nasza szkoła po raz drugi bierze udział w Akcji Żonkile organizowanej przez

Muzeum POLIN w Warszawie. Celem tej akcji jest zachowanie pamięci o polskich Żydach. Dlaczego 19 kwietnia? Otóż na pamiątkę powstania w getcie warszawskim, które wybuchło w czasie II wojny światowej, właśnie tego dnia. Symbolem tej akcji są żonkile, kwiaty które co roku składał w rocznice tego powstania pod Pomnikiem Bohaterów Getta Marek Edelman, ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej.

20.04. W auli naszej szkoły odbył się ogólnopolski konkurs "ORZEŁ MATEMATYCZNY" ogłoszony przez Zespół Delta. W naszej placówce koordynatorami tego konkursu były nauczycielki Aneta Wojtas i Hanna Ziarnik. Uczniowie musieli rozwiązać 21 zadań o różnym stopniu trudności. W konkursie wzięło udział 45 uczniów w czterech kategoriach wiekowych: klasy 1-2, klasy 3-4, klasy 5-6 i klasy 7-8.

27.04. Dziś reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w zawodach piłki nożnej. Nasi chłopcy, co dla nas jest bardzo ważne wykazali się sportową i ambitną postawą w trakcie rywalizacji z uczniami innych rudzkich szkół. Zajmujemy II miejsce.

5.05.23 Klasa 2b wybrała się na wycieczkę do Kolejkowa. Uczniowie poznali historię Śląska, najważniejsze budowle i miejsca turystyczne. W miniaturowym świecie, zobaczyli życie mieszkańców kolejkowa, a także na makietach poszukiwali figurek do przygotowanych zagadek.
08.05.23 9 maja to Dzień Europy  tradycyjnie już w naszej szkole odbył się drużynowy konkurs dla klas 4-8 zorganizowany przez Międzyszkolny Klub Europejski  Zawodnicy musieli wykazać się sprytem, wiedzą i refleksem.
09.05.23 Dziś klasa 8a pojechała do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Na miejscu uczniów powitała pani Dorota -przewodnik po Muzeum. Najpierw młodzież zwiedziła blok 6, w którym można było zobaczyć warunki życia więźniów, następnie obejrzano przedmioty należące do więźniów. Pod ścianą straceń uczniowie zapalili znicze, a zwiedzanie pierwszej części obozu zakończyło obejrzenie krematorium i komory gazowej.
23.05.23 Za nami pierwszy dzień egzaminów. Ósmoklasiści zmagali się z językiem polskim.
29.05.23 Dzień Bez Przemocy obchodziliśmy w tym roku pod hasłami #stophejt oraz #NieBójSięMówić. Nasi uczniowie, na prośbę pani Pedagog, ozdobili drzwi klas swoimi hasłami nawiązującymi do myśli przewodniej tegorocznego Dnia Bez Przemocy oraz wzięli udział w zorganizowanej przez nią prelekcji funkcjonariuszy Policji na temat cyberprzemocy. Nie zabrakło też osób ubranych na czerwono - symboliczny kolor tego dnia.
31.05.23 Pierwsze prawo jazdy zdane. Czwartoklasiści przystąpili dziś do praktycznej części egzaminu na kartę rowerową.
01.06.23 Dzień Dziecka w naszej szkole to już tradycja. Jak co roku uczniowie rywalizowali w rozgrywkach sportowych. Młodsi startowali w konkurencjach rozgrywanych na boisku, a ósmoklasiści walczyli w turnieju "28 Gra o Wszystko" o tytuł Mistrza.
06.06.23 Już niedługo koniec roku szkolnego. Dla ósmoklasistów będzie to wyjątkowe zakończenie, bo po raz ostatni odbiorą świadectwa w naszej szkoły Po wakacjach już się nie zobaczymy... Te ostatnie chwile klasa 8a postanowiła wykorzystać najlepiej jak się da. Dzisiaj, wraz z wychowawcą, zorganizowali pożegnalne ognisko, na którym nie zabrakło pysznego jedzenia i wspólnych gier. Do całej masy niepowtarzalnych wspomnień dorzucili jeszcze kilka pięknych chwil...
16.06.23 Nasi ósmoklasiści byli wolontariuszami podczas pikniku integracyjnego w SP. Spisali się na medal.
19.06.23 Zaledwie tydzień temu klasy trzecie zdobywały góry, a dziś znów inwazja naszej szkoły na Zakopane. Były spacery, spacery i jeszcze więcej spacerów. Ale dla takich widoków warto było się trudzić 
23.06.23 Ostatni dzień szkoły już za nami   Świadectwa odebrane, więc można zaczynać WAKACJE!!!