• warsztaty chemiczne (3).jpg
 • DSC03078.JPG
 • blaa.jpg
 • IMG_9887.JPG
 • SAM_0030.JPG
 • SAM_0042.JPG
 • d6SzI6VPTRqsXltU94XK2A.jpg
 • chemiczne (2).jpg
 • 20220111_184605.jpg
 • SAM_0034.JPG
 • SAM_0007.JPG
 • DSCN1152.jpg
 • 20171123_184807.jpg
 • DSC03217.JPG
 • 9KC5M8MTLqBhzvQ3KPRSw.jpg
 • DSC_0525.jpg
 • SAM_0004 (2).JPG
 • 20190108_102457.jpg
 • 20180920_105526.jpg
 • Jgq41ZjT46Q8H1DIQWa7A.jpg

Dla rodziców

 

Szanowni Rodzice

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej

ul. Sprusa 4 ogłasza zapisy na rok szkolny 2022/2023

 

Informacje dla Rodziców o terminach rekrutacji

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

W oparciu o Zarządzenie Nr SP.0050.2.6.2022 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. W. Janasa w Rudzie Śląskiej informuje:

 

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły przy ulicy Sprusa 4 – w godzinach 730 - 1530 od 1 marca 2022 r.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie złożonego wniosku. Wnioski należy składać od 7 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. w sekretariacie szkoły przy ulicy Sprusa 4 – w godzinach 730 - 1530. Termin postępowania uzupełniającego od 4 maja do 12 maja 2022 r.

3. Kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają Uchwały : nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. oraz nr PR.0007.73.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany ww. Uchwały nr PR.0007.43.2017.

4. Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa:

A. Maja, Ballestremów, B. Głowackiego, F. Wyleżoła, Górnicza, J. Kilińskiego, J. Matejki, J. Achtelika, ks. J. Czempiela ( numery parzyste ), M. Konopnickiej, Na Łąkach, Nad Bytomką, Ogrodowa, Orzegowska ( od nr 1 do 34 ), Piastowska, Potokowa, R. Sprusa, Sobieskiego, Szyb Bartosza, Wandy, Wesoła, Wincentego.

 5. Dokument niezbędne do złożenia przy zapisywaniu dziecka do szkoły oraz w procesie rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły ( www.sp28ruda.pl ) w zakładce ,,Rekrutacja”. Stosowne dokumenty w formie papierowej dostępne są również w sekretariacie szkoły.