• 20180920_105526.jpg
 • IMG_20190305_131336.jpg
 • IMG_5794.JPG
 • SAM_0007.JPG
 • Jgq41ZjT46Q8H1DIQWa7A.jpg
 • 9KC5M8MTLqBhzvQ3KPRSw.jpg
 • d6SzI6VPTRqsXltU94XK2A.jpg
 • warsztaty chemiczne (3).jpg
 • IMG_9887.JPG
 • 20181205_090125.jpg
 • SAM_0004 (2).JPG
 • SAM_0034.JPG
 • SAM_0042.JPG
 • EHa7vBDMQHedqs9Jj0SoRA.jpg
 • 20171123_184807.jpg
 • RepD9V6TxyG65wsuwj8g.jpg
 • SAM_0015.JPG
 • blaa.jpg
 • SAM_0030.JPG
 • DSC03078.JPG

Aktywna tablica

AKTYWNA TABLICA 2017-2019
Nasza szkoła otrzymała dotację w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.
Dzięki udziałowi w Programie AT dwa pomieszczenia wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne, projektory oraz zestawy nagłaśniające (sala edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlica).

Głównym celem Programu AT jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Doposażenie naszej szkoły  w pomoce dydaktyczne w ramach Programu AT umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W związku z realizacją Rządowego Programu Aktywna Tablica powstały „Międzyszkolne sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Zespół TIK powołany w naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym 2018/2019, jest aktywnym uczestnikiem sieci szkół w obrębie miasta Ruda Śląska, jak również w obrębie województwa śląskiego.