• SAM_0015.JPG
 • 20220111_184605.jpg
 • SAM_0034.JPG
 • SAM_0030.JPG
 • 20190108_102457.jpg
 • 20171123_184807.jpg
 • blaa.jpg
 • 20181205_090125.jpg
 • DSC03217.JPG
 • EHa7vBDMQHedqs9Jj0SoRA.jpg
 • DSC03078.JPG
 • 9KC5M8MTLqBhzvQ3KPRSw.jpg
 • IMG_9887.JPG
 • SAM_0042.JPG
 • DSCN1152.jpg
 • chemiczne (2).jpg
 • SAM_0007.JPG
 • IMG_20190305_131336.jpg
 • DSC_0525.jpg
 • poli.jpg

Historia szkoły

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ

 

1937

- 1 września - oddanie do użytku budynku szkoły

- nadanie szkole imienia Wincentego Janasa i numeru 1

- pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Ryszard Sprus

 

1939

- szkoła i Ruda w wyniku wybuchu II wojny światowej dostała się pod okupację

niemiecką

- szkoła polska im. Wincentego Janasa zamieniona zostaje w szkołę niemiecką

 

1939 – 1945

- w czasie okupacji niemieckiej większość wyposażenia, akta szkolne

i dokumenty albo wywieziono, albo zniszczono

- bezpowrotnie zaginął przedwojenny sztandar szkolny

 

1945

- ponowne otwarcie szkoły

- kierownikiem szkoły ponownie zostaje Ryszard Sprus

 

1946

- kierownikiem szkoły zostaje Adam Moskal

- pierwsza powojenna wywiadówka

- pierwsza wycieczka szkolna

- zaczęto odtwarzać bibliotekę szkolną

 

1947

- posadzenie lip przy chodniku frontowym szkoły

 

1948

- przekształcenie szkoły w szkołę siedmioklasową

 

1949

- kierownikiem szkoły zostaje Józef Chmura

 

1950

- nadanie szkole statusu szkoły świeckiej przy jednoczesnej zmianie nazwy

szkoły na Szkołę TPD ( Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

 

1953

- kierownikiem szkoły zostaje Alicja Chmura

 

1955

- w szkole zorganizowano wystawę 10 – lecia prezentującą dorobek rudzkich

szkół

 

1956

- silne mrozy powodują w lutym dodatkową przerwę w nauce

 

1957

- wprowadzenie nauki religii do szkół jako przedmiotu nadobowiązkowego

- zakończenie działalności szkoły świeckiej i przywrócenie dawnej nazwy Szkoły

Podstawowej nr 1 im. Wincentego Janasa

 

1958

- odsłonięcie pomnika Wincentego Janasa zniszczonego podczas okupacji

niemieckiej

 

1959

- szkoła staje się ponownie szkołą świecką bez dodatkowych godzin religii

- nowa numeracja szkoły – nr 28

 

1961

- uczniom szkoły zapewniono opiekę medyczną lekarza i higienistki

 

1962

- zorganizowanie douczania uczniów słabych a rokujących promocję

 

1963

- zakładem opiekuńczym szkoły staje się Biuro Transportu Przemysłu

Węglowego

 

1965

- pierwsze „ślubowanie” uczniów

 

1966

- obchody 45 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w ramach uroczystości

1000 – lecia Polski

 

1967

- kierownikiem szkoły zostaje ponownie Józef Chmura

 

1969

- kierownikiem szkoły zostaje Łucja Maśnica

- założenie „Złotej Księgi” wybitnych uczniów

 

1970

- wprowadzono indywidualną odznakę dla uczniów za osiągnięcia w nauce

i pracę społeczną „Wzorowy Uczeń”

 

1972

- przejęcie części uczniów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 29

- wchodzi w życie „Karta praw i obowiązków nauczyciela”

 

1973

- podział społeczności szkolnej na 3 grupy wiekowe:

I grupa – „Pacholęta” – kl. I, II, III

II grupa – „Sztubacy” – kl. IV, V

III grupa – „Żacy” – kl. VI, VII, VIII

 

1975

- wprowadzenie Kodeksu Ucznia

 

1976

- przejęcie majątku i uczniów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 31

 

1977

- ustanowiono indywidualną odznakę dla uczniów za wyniki w nauce i pracy

społecznej „Srebrna Tarcza”

- ustanowienie szkolnego Dnia Patrona w dniu 28 stycznia – w rocznicę urodzin

Wincentego Janasa

 

1978

- wprowadzenie od klas pierwszych 10 – letniej szkoły średniej

- przejęcie działalności Szkoły Wieczorowej dla Pracujących

 

1979

- każdy uczeń klasy I otrzymuje książeczkę SKO (Szkolnej Kasy Oszczędności)

z wkładem 5 zł, ufundowanym przez Komitet Rodzicielski

 

1980

- wkład na książeczce SKO dla uczniów klas pierwszych wynosi już 7 zł („mam

7 lat”)

- część nauczycieli wstępuje do NSZZ Solidarność

 

1981

- soboty w oświacie są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

1982

- przeprowadzenie remontu kapitalnego szkoły

 

1984

- nawiązanie współpracy z miejskimi klubami sportowymi

 

1985

- w maju Spółdzielnia Uczniowska otrzymuje swoje pomieszczenie na II piętrze

 

1986

- dyrektorem szkoły zostaje Kazimiera Kańtoch

 

1988

- uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Wincentego Janasa

 

1989

- remont frontonu szkoły i korytarza na parterze

 

1990

- do szkoły powraca nauka religii

 

1991

- oprócz języka rosyjskiego w szkole rozpoczęto nauczanie języka niemieckiego

 

1992

- dla nie tylko mocnych duchem ale również „słabych” siłą, uruchomiono

profesjonalnie wyposażoną siłownię

 

1993

- dyrektorem szkoły zostaje Karina Fijałkowska

- wprowadzenie do nauczania drugiego języka obcego – języka angielskiego

 

1994

- uroczyste otwarcie auli szkolnej

 

1995

- w szkole zatrudniono pedagoga szkolnego

- na przyszkolnym skwerku powstaje sportowy tor przeszkód

 

 

1996

- zradiofonizowanie szkoły

 

1997

- oddanie do użytku i wyposażenie w pomoce naukowe pomieszczenia do zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

- na małym boisku sportowym położono nową nawierzchnię

 

1998

- 20 stycznia – obchody 60 – lecia szkoły w przededniu Dnia Patrona Szkoły

 

1999

- utworzenie Gimnazjum nr 2

- szkoła ma pracownię z dostępem do Internetu

- rozpoczęcie działalności Koła Miłośników Ziemi Górnośląskiej

 

2000

- utworzenie pierwszego w mieście Międzyszkolnego Klubu Europejskiego

 

2001

- impreza środowiskowa „Kolędowanie u Janasa” – młodzież z Międzyszkolnego

Klubu Europejskiego śpiewa kolędy w języku polskim, niemieckim, angielskim,

francuskim; kolędowaniu towarzyszy unikatowa wystawa kartek świątecznych

całego świata

 

2002

- pierwszy egzamin gimnazjalny

- naukę w Gimnazjum nr 2 kończą pierwsi absolwenci

- otwarcie Szkolnego Klubu Zainteresowań

 

2003

- hrabia Valentin von Ballestrem koresponduje z młodzieżą działającą

w Międzyszkolnym Klubie Europejskim, przesyła pamiątkowe zdjęcia

z rodzinnego albumu

- uczniowie szkoły organizują „Młodzieżowe Euroreferendum” dla wszystkich

gimnazjów w Rudzie Śląskiej

- w szkole powstaje druga salka do zajęć wychowania fizycznego

 

2004

- Szkołę Podstawową nr 28 im. Wincentego Janasa kończą ostatni absolwenci,

szkoła ulega wygaśnięciu

- w budynku szkolnym działa już tylko Gimnazjum nr 2

 

2005

- kolejna z rzędu impreza integrująca środowisko „Kolędowanie u Janasa”

- w szkole zorganizowano kiermasz świąteczny

 

2006

- kapitalny remont i przebudowa, modernizacja pomieszczeń jadalni, kuchni,

pokoju nauczycielskiego

 

2007

- I edycja konkursu wojewódzkiego „Wędrówki matematyczne po Unii

Europejskiej”, który był skierowany do wszystkich Gimnazjów nr 2 w

województwie śląskim

 

2008

- 15 maja - Gimnazjum nr 2 przekazano i poświęcono sztandar oraz nadano imię

Wincentego Janasa, wśród gości byli m.in. Prezydent Miasta Ruda Śląska

p. Andrzej Stania i hrabia Nikolaus von Ballestrem

 

2009

- otwarto i poświęcono nowy kompleks sportowo – rekreacyjny, który powstał

na miejscu szkolnego placu i boiska

 

2010

- uczniowie i nauczyciele wzięli udział w apelu oraz mszy żałobnej w związku

z tragiczną katastrofą pod Smoleńskiem z dn. 10 kwietnia 2010r.

 

2011

- w szkole zorganizowano Konkurs Międzygimnazjalny „Z Rudą po naszymu do

Unii Europejskiej”

 

2012

- w marcu w Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa przeprowadzono

ewaluację – panie wizytatorki sprawdzały w czym jesteśmy dobrzy, a nad czym

musimy jeszcze popracować

- przeprowadzono konkurs wojewódzki „Górnośląskie Dwójki do Unii

Europejskiej” dla ośmiu śląskich gimnazjów nr 2

  

2013

- 13 kwietnia – „Po naszymu idziemy ku Europie” – konkurs z okazji Europejskiego Roku Obywateli pod

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska i Dyrektora Kuratorium Oświaty z udziałem 14 drużyn –

m.in. radnych miasta, Parafii św. Józefa, Rad Rodziców: SP 3 , SP 41, Gimnazjum nr 1 oraz naszej szkoły a także

rudzkiego PTTK, mieszkańców Rudy i przyjaciół szkoły. Zwyciężyła Drużyna Radnych przed Drużyną Parafii i

Drużyną Rady Rodziców SP 3. Konkurs służył integracji środowiska lokalnego, propagowaniu postaw

prospołecznych a przede wszystkim dobrej zabawie

 

2014

- maj – „Romeo i Julia po Śląsku” – przedstawienie zrealizowane przez uczniów naszej szkoły cieszyło się

ogromnym powodzeniem nie tylko wśród uczniów ale i rodziców. Spektakl został obejrzany również przez

uczniów klas szóstych z SP 3 i SP 41. Brawa były długie …

 

- 17 czerwca – szkołę odwiedził jej absolwent - ksiądz Andrzej Lisiak, który podzielił się z uczniami swoimi

szkolnymi wspomnieniami oraz opowieściami z życia kleryka, seminarzysty i zakonnika

 

-23-24-25 czerwca – grupa 31 uczniów klas trzecich wraz ze swymi wychowawcami wyjechała na wycieczkę –

komers do ośrodka wypoczynkowego w Koszęcinie. Wśród licznych atrakcji najlepiej wspominano chodzenie po

żarze z ogniska, chodzenie po stłuczonym szkle, wycieczkę do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, leśne

powietrze i dyskotekę do świtu

 

- wrzesień – po raz pierwszy w dziejach gimnazjum utworzono profile klas pierwszych:

- dziennikarsko-teatralny dla klasy I a

- przyrodniczo-turystyczny dla klasy I b

- mistrzowski - dla klasy I c utalentowanej sportowo

 

 

2015

1 kwietnia – w szkolnej auli odbyło się przedstawienie w języku angielskim

„Czarnoksiężnik z krainy Oz”

 

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Szkolny Dzień Sportu

uświetnił przelot motolotni,

której pilot zrzucał na szkolne boisko całe mnóstwo cukierków

 

wrzesień – Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało darmowe

komplety podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjum

za 250 zł oraz 25 zł na ćwiczenia,

podręczniki te mają być przechodnie i mają służyć kolejnym rocznikom uczniów

 

listopad – w ostatnich dniach tego miesiąca dobiegł końca remont szkoły,

w trakcie prac remontowych ocieplono budynek szkoły, wymieniono całą instalację CO,

wymieniono większość okien i oświetlenia,

na klatce schodowej wstawiono nowe okna

nawiązujące do oryginału z czasu początku szkoły,

wartość prac wyceniono na ponad 14 milionów złotych,

szkoła stała się ładna i ciepła…

 

2016

21 stycznia – w dniu święta patrona szkoły – 125 rocznicy urodzin Wincentego Janasa

nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali

marszobieg „Szlakiem Wincentego Janasa”,

w trakcie którego uczniowie w nim uczestniczący pokonali dystans 7 km

zatrzymując się w miejscach związanych z patronem naszej szkoły

 

10 lutego – w naszej szkole pojawiły się pierwsze szafki dla uczniów,

estetyczne, metalowe, zamykane na klucz,

które będą zastępować dotychczasową szatnię z wieszakami i numerkami

 

21 marca – w szkole miał miejsce „Dzień Śląski”

W trakcie którego wyeksponowano plakaty, ustawiono stoiska ze smakołykami,

śpiewano śląskie piosenki, poza tym była wystawa książek o Śląsku i po Śląsku,

zwieńczeniem było spotkanie z Marianem Makulą – śląskim satyrykiem, artystą estradowym, autorem książek, wierszy i ponad 100 piosenek

 

1 czerwca – odbyła się oficjalna premiera „Hamleta” w śląskiej godce,

już drugi raz w naszej szkole została wystawiona sztuka Wiliama Szekspira

 

27 czerwca – w pierwszy dzień wakacji – Anna Zalewska, minister edukacji narodowej

przedstawiła szczegóły projektu zmian w systemie edukacji,

od roku 2017 będzie obowiązywać 8-letnia szkoła podstawowa,

tym samym zdecydowano się na likwidację gimnazjów

 

 

14 grudnia – Sejm RP uchwalił ustawę Prawo oświatowe,

dotyczącą zmian od roku szkolnego 2017/2018,

rozpoczynającą stopniowe wygaszanie gimnazjów,

do których nie będzie już prowadzona rekrutacja,

od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonowały

 

2017

16 lutego – Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego,

Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej przekształci się

w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 28,

która rozpocznie swą działalność 1 września 2017 r.

 

31 marca – w naszej szkole odbył się strajk szkolny,

Który zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego,

strajkującym zależy na edukacji i przyszłości swego zawodu, a zwłaszcza na gwarancji zatrudnienia w związku z planowaną likwidacją gimnazjów

 

15 maja – szkołę odwiedził August Jakubik, ultramaratończyk,

rekordzista Polski w biegu 48-godzinnym, prezes KRSTKKF „Jastrząb” Ruda Śląska,

członek klubu TL „Pogoń”, współorganizator i promotor wielu imprez biegowych w Polsce

 

1 września – powstała Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa

w miejsce Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa,

które przestało istnieć z końcem roku szkolnego 2016/2017

 

29 września – uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie

 

23 listopada – odbyła się impreza „Wieczór z gwiazdami”,

warsztaty laboratoryjne, pokaz doświadczeń fizyko-chemicznych oraz pokazy w mobilnym planetarium „Orbitek”

 

14 grudnia – odbyły się obchody 80-tych urodzin szkoły,

uroczystość uświetnili zaproszeni znamienici goście oraz przyjaciele szkoły, absolwenci,

byli pracownicy, przedstawiciele rodziców, delegacje klas

oraz przedstawiciele mediów

 

2018

24 stycznia – odbyło się spotkanie z rycerzami,

przedstawicielami Bractwa Rycerskiego Chorągwi Rycerstwa Ziemi Śląskiej z Rudy Śląskiej,

żywa lekcja historii połączona z prezentacją strojów, broni i pokazami walk

 

26 maja – odbył się bieg „80 km na 80 lat szkoły”, kończący obchody 80-lecia naszej szkoły,

20 sztafet po 5 osób dało 100 okrążeń po 800 m, wśród uczestników biegu byli m.in. przedstawiciele urzędu miasta, radni, sportowcy Górnika Zabrze, rodzice, uczniowie i absolwenci szkoły

 

7 czerwca – zorganizowano piknik rodzinny „Rodzinne poty za płoty”

w którym uczestniczyli uczniowie oraz ich najbliżsi – rodzice, rodzeństwo,

było wiele konkurencji, wspaniała rywalizacja całych rodzin, sporo zabawy i radości

 

27 czerwca – odbyło się szkolenie grona pedagogicznego przez przedstawicieli firmy VULCAN związane z planowanym wprowadzeniem w naszej szkole dziennika elektronicznego

 

3 września – wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny,

który docelowo ma zastąpić dotychczas stosowane papierowe dzienniki klasowe

 

15 października – w szkole odbyły się warsztaty z programowania i kodowania

dla uczniów klas pierwszych, drugich, czwartej i piątych,

w programie było m.in. programowanie robota Photon, cyfrowy Ozobot,

programowanie w ruchu, mistrz mnożenia,

CODE WEEK to święto kodowania i czas radosnej nauki programowania

 

9 listopada – uroczyście obchodzono 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,

na boisku szkolnym dokładnie o godz. 11.11 odśpiewano hymn państwowy

oraz utworzono „żywą flagę”

 

22 listopada – w szkole odbył się wieczór poetycki „Kocham Cię, Polsko!”,

podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje rozliczne talenty wokalne, taneczne, recytatorskie a także plastyczne,

otwarto też wystawę „Rodzinne pamiątki z okresu II RP”