• EHa7vBDMQHedqs9Jj0SoRA.jpg
 • 20171123_184807.jpg
 • SAM_0004 (2).JPG
 • DSCN1152.jpg
 • SAM_0030.JPG
 • IMG_20190305_131336.jpg
 • RepD9V6TxyG65wsuwj8g.jpg
 • warsztaty chemiczne (3).jpg
 • 20220111_184605.jpg
 • DSC_0525.jpg
 • chemiczne (2).jpg
 • IMG_5794.JPG
 • poli.jpg
 • SAM_0007.JPG
 • 20180920_105526.jpg
 • IMG_9887.JPG
 • 20181205_090125.jpg
 • blaa.jpg
 • SAM_0042.JPG
 • SAM_0034.JPG

RODO

 
APF Solutions Sp. z o. o.
ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 11
40-615 Katowice

KRS: 0000535098| NIP: 2220898398| REGON: 360318016 www.apfsolutions.pl

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APF Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-615) przy ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 11 (dalej jako APF/Administrator). Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez APF w celach związanych z realizacją zadań statutowych spółki, a w szczególności w zakresie: audytu wewnętrznego, doradztwa gospodarczego oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, jak również w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie uzyskania dodatkowych informacji, skierowania zapytań czy uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym organom/podmiotom, z wyjątkiem podmiotów/organów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania APF, z którymi APF zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługujące Pani/Panu prawa uzależnione są od celu oraz podstawy przetwarzania danych osobowych. Pełna treść informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych została umieszona na stronie internetowej APF pod adresem: www.apfsolutions.pl
---------------------------------------------
Dokumentacja rejestrowa APF Solutions Sp. z o.o. jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy APF Solutions Sp. z o.o. w wysokości 5 000,00 zł został wniesiony w całości.
---------------------------------------------
Jeżeli nie jest Pani/Pan adresatem tej wiadomości, prosimy o poinformowanie nadawcy o jej otrzymaniu oraz niezwłoczne usunięcie treści wiadomości. Ta wiadomość wraz z wszystkimi załącznikami może zawierać informacje poufne. Uprzejmie informujemy, iż kopiowanie, ujawnianie, dystrybuowanie, udostępnianie lub inne wykorzystywanie wiadomości jest zabronione i może rodzić konsekwencje prawne dla osoby naruszającej zakaz.
 
 

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Szkołę Podstawową nr 28 im. Wincentego Janasa z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) przy ul. Ryszarda Sprusa 4, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) przy ul. Ryszarda Sprusa 4. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania szkołą, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych.

W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa w oparciu, o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:

Klaudia Kazanecka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.